article placeholder

ลำไยอบแห้ง กับ 5 เมนูขนมที่ใครๆก็ทำตามได้

  ลำไยอบแห้ง ผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรไทยทางภาคเหนือมาอย่างยาวนาน และยังถือเป็นหนึ่งในของฝากยอดนิยมที่เรามักจะได้รับจากผู้คนที่ไปเที่ยวทางภาคเหนือ โดยปกติเรามักจะนำลำไยอบแห้งมาท...