thelaceissue

ลูกไม้ครั้งนี้ไม่หวาน ไม่ป้า !

หยิบชุดลูกไม้ใส่ทีไร คนชอบทักว่า 'หวานเว่อร์' ไม่ก็ยกมือไหว้พร้อมกล่าวทักทายประหนึ่งเจอญาติผู้ใหญ่ อย่าให้คำพูดและสีหน้าเหล่านั้นมาบั่นทอนความสร้างสรรค์ของคุณ  ยังมีอีกหลายชิ้นที่เรายังไม่ได้ลอง อย่ารอช้า มาสร้...