ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเราให้ของขวัญคนอื่นกันไปมากแล้ว ต้นปีมานี้เราจึงอยากชวนสาวๆ Goddess ทุกคนมาให้ของขวัญแก่ตัวเองกันค่ะ ของขวัญนี้เป็นของพิเศษเพราะเป็นของที่ทำให้เราเป็นสุขที่สุดค่ะ ได้แก่

 

1. การทำบุญ

การทำบุญไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ เครื่องนุ่งห่ม หรือจะเป็นปัจจัย(เงิน) เป็นสิ่งที่มีค่ามากสำหรับคนที่ไม่ได้เกิดมามีพร้อมทุกอย่าง สิ่งที่เราบริจาคจะช่วยบรรเทาความทุกข์ของผู้ได้รับ สิ่งที่เราได้รับเมื่อเห็นผู้อื่นสุขกายสบายใจ เราก็จะสุขกายสบายใจอย่างบอกไม่ถูก

การให้

2. การประพฤติดี

เป็นการให้แก่ตัวเอง มันคือการให้โดยการประพฤติดี รักษาศีล ไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นทั้งทางด้านร่างกาย วาจา และใจ จะทำให้เรารู้สึกสบายใจและสงบสุขเป็นที่สุด (สุขและอิ่มอยู่ในใจ)

การให้

3. การปฏิบัติธรรม สมาธิ ภวานา

การให้ด้วยการปฏิบัติธรรม สมาธิ ภาวนาเป็นการให้แก่ตนเองอีกเช่นกัน เป็นการให้สติในการดำเนินชีวิตในทางที่ถูกที่ควร ปัญหาทุกอย่างแก้ไขได้ด้วยสตินะคะ เพราะฉะนั้นจึงเป็นการให้แก่ตนเองที่สำคัญมาก

การให้

4. การทำตัวอ่อนน้อม

ความอ่อนน้อมเป็นพฤติกรรมที่เด็กควรมีต่อผู้ใหญ่ เป็นการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข คือ การไม่เป็นคนพาล มีกิริยาที่หยิ่งยโส คอยรับใช้บิดา มารดา ครูบาอาจารย์ อาจจะรวมไปถึงการไม่เบียดเบียนผู้อื่นอีกด้วย ถ้าเราเป็นคนที่อ่อนน้อมผลดีที่เกิดกับตัวเราที่ทำให้เราเป็นสุขคือ เราจะมีแต่คนรักใคร่และเอ็นดู

การให้

5. การให้ด้วยความรู้ทางโลก

สิ่งของนอกกายมีใช้แล้วก็หมดไป แต่ความรู้ที่เรามีหรือได้สั่งสมมา ไม่มีวันที่จะหายไปจากตัวเรา การส่งต่อความรู้ที่เรามีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนอื่นนับว่าเป็นการให้ที่ช่วยต่อลมหายใจทั้งชีวิตของคนที่ได้รับมัน การให้ในข้อนี้ถือการให้ ธรรมทาน  เป็นการให้ที่เหนือกว่าการให้ทานทั้งปวงและเป็นการให้ที่ได้บุญกุศลสูงสุด

การให้

6. การบอกบุญ

ในสังคมปัจจุบันการทำบุญอาจจะเป็นเรื่องที่ยากขึ้น การที่เราได้รับข่าวเรื่องการทำบุญด้วยวิธีต่างๆ และบอกต่อให้คนใกล้ชิด ได้ทำบุญนั้นด้วยเป็นการส่งต่อให้คนที่ได้รับได้เกิดจิตที่เป็นกุศล ให้เค้าได้สร้างผลบุญให้กับชีวิตตัวเอง สิ่งที่เราได้คือการเห็นคนที่เราบอกต่อบุญนั้นมีความสุข

การให้

7. การแสดงความยินดี

การแสดงความยินเป็นการให้ด้วยจิตใจ เรายินดีการได้รับสิ่งดีของผู้อื่น การประสบความสำเร็จของผู้อื่น ยินดีกับความดีของผู้อื่น หลายคนอาจจะคิด “ก็เราไม่ได้รับเราจะดีใจทำไม” แต่การยินดีกับคนอื่นที่จริงเราจะได้รับความสุขทางใจที่ประเมินค่าไม่ได้เลยทีเดียวการให้

8. การฟัง

เป็นการให้แก่ตนเอง การฟังคำสั่งสอนของ บิดา มารดา หรือการฟังธรรมะ เป็นการขัดเกลาจิตใจให้สูงขึ้น และจะนำไปสู่การหลุดพ้นจากความทุขทั้งปวง เมื่อเรานำคำสั่งสอนนั้นๆไปปรับใช้กับชีวิตเราจะพบแต่ความเจริญ ความสุข ซึ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตมนุษย์เลยทีเดียว อยากจะของเปรียบเทียบสิ่งชั่วร้ายเป็นน้ำแดงที่อยู่ในแก้ว และน้ำเปล่าเป็นคำสั่งสอนที่มาช่วยขัดเกลาจิตใจ เมื่อเราเทน้ำเปล่าลงไปในแก้วที่มีน้ำแดงอยู่ จะพบว่าน้ำแดงจะค่อยๆล้นออกมาจากแก้ว จนในเวลานึงเมื่อเราเทน้ำเปล่าเข้าไปเรื่อยๆโดยไม่พัก แก้วใบนั้นก็จะเต็มไปด้วยน้ำเปล่าที่ไม่มีน้ำแดงเหลืออยู่เลย(ถ้าเราไม่เติมน้ำแดงเพิ่มอะนะ) นั่นหมายความว่า จิตใจเราได้รับการขัดเกลาให้ใสสะอาดแล้ว

การให้

9. การแสดงธรรม


เราอาจไม่ใช่ผู้ที่ถือศีล แต่การที่เราเอาหลักธรรมะมาใช้แก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันได้สำเร็จทำให้เราเกิดความสุขแล้ว การที่เราเอาธรรมะไปบอกกล่าวกับคนที่กำลังประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือทางใจ การแสดงธรรมจนเกิดสติ นับว่าเราช่วยให้คนคนนั้นพ้นทุกข์ที่เค้ากำลังเผชิญอยู่ซึ่งเป็นบุญและเป็นความสุขใจที่มหาศาลเลยทีเดียว

การให้

10. การให้อภัย

การให้อภัยบิดามารดา ถึงเค้าจะทำร้ายหรือทำให้คุณเจ๊บช้ำน้ำใจมากแค่ไหน(ปัญหาเกอดขึ้นแล้วแต่ละครอบครัว) การให้อภัยกับคนที่คิดร้ายต่อคุณ หรือทำให้คุณเสียใจ คุณต้องให้อภัยได้อย่างไม่มีเงื่อนไขใดๆ แก่คนทุกคนที่ล่วงเกินคุณโดยไม่มีข้อยกเว้น เพราะการไม่อภัยและการยึดมั่นถือมั่นเป็นบ่วงที่ทำให้จิตใจคุณเองไม่มีความสุข การให้อภัยนี้ไม่ได้ทำเพื่อผู้อื่น แต่เพียงเป็นการทำเพื่อความสุขของตัวเอง(อาจจะมีส่วนที่ทำเพื่อผู้อื่นบ้าง เมื่อเราให้อภัยเค้า เค้าก้จะรู้สึกเป็นสุขเช่นกัน) และที่สำคัญไปมากกว่านั้น คือ การให้อภัยตัวเอง ในสิ่งที่ตัวเองทำผิดพลาด ไม่จมอยู่กับความทุกข์นั้นๆกล้าที่จะเริ่มต้นใหม่ โดยมีการผิดพลาดนั้นๆเป็นบทเรียนเพื่อปรับปรุงและแก้ไขตนเอง ทำให้ชีวิตดีขึ้นและเป็นสุข

การให้

 

credit photo huffingtonpostreviewclubzclubthaiseniormarketpantiphoroblogspottienganhonlinetienganhonlineviewlongcirishhollow

About The Author

Pin
Editor

สำหรับพิณแล้วคนเราไม่ได้เกิดมาแล้วสบายทุกอย่าง อย่างตัวพิณเอง ก็ไม่ได้เป็นคนที่เกิดมามีชีวิตสวยหรู และมีอีกหลายคนที่ต้องดิ้นรนใช้ชีวิต บางคนท้อ บางคนเหนื่อย แต่ก็ยังต้องสู้ สิ่งที่สำคัญที่เขามีคือกำลังใจ พิณเลยชอบที่จะเขียนเรื่องที่ให้คนอ่านแล้วรู้สึกว่าได้กำลังใจกลับไปดำเนินชีวิตต่อไป และนี่คือแรงบันดาลใจในการเขียนของพิณ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.